Συνέδρεια και Webinars - Nutricia Professionals

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στη Nutricia πιστεύουμε στη δύναμη της διατροφής που θεωρούμε ότι μπορεί να έχει αποδεδειγμένη ευεργετική επίδραση στην υγεία. Για εμάς είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την ιατρική διατροφή «ξεκλειδώνοντας» έτσι τη δύναμη της βελτίωσης της πορείας των ασθενών.


Στη Nutricia επιδιώκουμε να σας κρατάμε ενήμερους για συνέδρια που αφορούν στις πιο σημαντικές για εσάς κατηγορίες εξειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία παρακολούθησής τους λόγω έλλειψης χρόνου. Μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε ομιλίες από πρόσφατα συνέδρια διατροφής που οργανώνονται από κορυφαίους ειδικούς με ένα μόνο κλικ.

Αποτελέσματα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 1000 ΗΜΕΡΕΣ

Webinar June 10th 2020

Growth & Development: Lipids in early life

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 1000 ΗΜΕΡΕΣ

Webinar June 9th 2020

Immunity through gut: Biotics in early life

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

EAACI-FAAM 2020

Synbiotics in Cow’s Milk Allergy Management

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Webinar July 13th 2020

CMA and functional gastrointestinal complaints in infants: Spotting the different and optimizing nutritional management

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Webinar July 8th 2020

When whole protein feeds are not tolerated

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

WISC 2020 Virtual Meeting

Modulating the gut microbiota with targeted nutrition

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Webinar 2nd July 2020

 

Synbiotics in Allergy Management – do gut microbiota outcomes translate into relevant patient benefits?

Dr. Rosan Meyer

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 1000 ΗΜΕΡΕΣ

ESPGHAN 2019

Clinical evidence of new concept (prebiotics + postbiotics)

Prof. Flavia Indrio 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 1000 ΗΜΕΡΕΣ

ESPGHAN 2019

The next generation of infant formula – how composition meets functionality

Dr. Bernd Stahl

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 1000 ΗΜΕΡΕΣ

ESPGHAN 2018

Meet the biotics family in early life!

Dr. Bernd Stahl

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Nutricia Expert Day 2019 Utrecht

When should AAF be used – a Practical Guide

Dr Rosan Meyer (RD, PhD) 

ΑΛΛΕΡΓΙΑ

PAAM 2019

Translating the latest scientific insights for the dietary management of allergy into clinical practice

Dr Rosan Meyer (RD, PhD) 

Είστε Επαγγελματίας Υγείας;

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι επιστημονικές και προορίζονται μόνο για χρήση από Επαγγελματίες Υγείας. Για την πλοήγησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί προϋπόθεση να είστε Επαγγελματίας Υγείας. Εάν είστε καταναλωτής και αναζητείτε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nutricia παρακαλούμε επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Ναι, είμαι επαγγελματίας υγείας