Νεογνικό σύνδρομο βραχέος εντέρου ως πρότυπο εντερικής ανεπάρκειας: Φυσιολογία ως υπόβαθρο για εντερική σίτιση - Nutricia
Άρθρο

Νεογνικό σύνδρομο βραχέος εντέρου ως πρότυπο εντερικής ανεπάρκειας: Φυσιολογία ως υπόβαθρο για εντερική σίτιση

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Τίτλος: Νεογνικό σύνδρομο βραχέος εντέρου ως πρότυπο εντερικής ανεπάρκειας: Φυσιολογία ως υπόβαθρο για εντερική σίτιση

Δημοσιεύτηκε: 4 Ιουλίου, 2020

Συγγραφείς
Δημοσιεύθηκε
Επιστημονικό Περιοδικό

Goulet O. et al.
2013
Clinical Nutrition

Το σύνδρομο βραχέος εντέρου αποτελεί τη βασική αιτία εντερικής ανεπάρκειας σε μικρά μωρά και παιδιά. Η μελέτη αναφέρεται στο βέλτιστο τρόπο σίτισης παιδιών με αυτή την κατάσταση ώστε να υποστηριχθεί η σωματική και διανοητική ανάπτυξη και η προσαρμογή του εντέρου. Η αναθεώρηση αυτή διερευνά τον τύπο της διατροφής και την οδό χορήγησής της καθώς και πώς θα είναι εφικτή η εντερική προσαρμογή καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιδράσεων της βακτηριακής υπερανάπτυξης στο λεπτό έντερο.

Διαβάστε εδώ την πλήρη δημοσίευση.

Είστε Επαγγελματίας Υγείας;

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι επιστημονικές και προορίζονται μόνο για χρήση από Επαγγελματίες Υγείας. Για την πλοήγησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί προϋπόθεση να είστε Επαγγελματίας Υγείας. Εάν είστε καταναλωτής και αναζητείτε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nutricia παρακαλούμε επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Ναι, είμαι επαγγελματίας υγείας