Αλλαγή στη νομοθεσία για τα βρεφικά γάλατα και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς - Nutricia

Αλλαγή στη νομοθεσία για τα βρεφικά γάλατα και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Τίτλος: Αλλαγή στη νομοθεσία για τα βρεφικά γάλατα και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Δημοσιεύτηκε: 3 Ιουλίου, 2020

Νέα νομοθεσία [1] σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2020 για τα βρεφικά γάλατα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας αλλά και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς με σκοπό την ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας* αντικατοπτρίζοντας τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα & εξελίξεις στη διατροφή [2].

 

Νέα Ευρωπαική Νομοθεσία

1. These are given as examples. For further information on changes see EU Delegated Regulation 2016/127
(Infant formula and Follow-On Formula) http://data.europa.eu/ eli/reg_del/2016/127/oj and EU Delegated
Regulation 2016/128 (Food for special medical purposes) http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/128/oj
[Accessed May 2019].

2. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), 2014. Scientific Opinion on the
essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA Journal 2014;12(7):3760, 106 pp.
doi:10.2903/j.efsa.2014.3760 Available online: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal [Accessed April 2019].

Είστε Επαγγελματίας Υγείας;

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι επιστημονικές και προορίζονται μόνο για χρήση από Επαγγελματίες Υγείας. Για την πλοήγησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί προϋπόθεση να είστε Επαγγελματίας Υγείας. Εάν είστε καταναλωτής και αναζητείτε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nutricia παρακαλούμε επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Ναι, είμαι επαγγελματίας υγείας