ESMO: H διατροφική υποστήριξη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ογκολογικής πρακτικής - Nutricia
Άρθρο

ESMO: H διατροφική υποστήριξη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ογκολογικής πρακτικής

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Τίτλος: ESMO: H διατροφική υποστήριξη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ογκολογικής πρακτικής

Δημοσιεύτηκε: 16 Ιουνίου, 2022

“Η διατροφική υποστήριξη είναι σημαντική για τους ασθενείς καθώς έχουν να διαχειριστούν το στρες της αντικαρκινικής θεραπείας. Ακόμη γνωρίζουμε πως η διατήρηση της σωματικής σύστασης επιδρά τόσο στην κλινική έκβαση, όσο και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.”

Dr. Jann Arends, Hematologist-Oncologist; Lead author of ESMO guidelines; Head of Nutrition Group German Oncology Society

Η καρκινική καχεξία επηρεάζει την έκβαση της ασθένειας

Τα άτομα με καρκίνο παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υποθρεψίας, με περίπου 1 στους 3 ασθενείς να επηρεάζεται1. Η καρκινική καχεξία έχει αρνητική επίδραση στα κλινικά αποτελέσματα και τη θνησιμότητα των ασθενών. Συσχετίζεται με μειωμένη επιβίωση, λιγότερο καλή ποιότητα ζωής και λειτουργικότητα, αυξημένη τοξικότητα λόγω θεραπείας, όπως και υψηλό ρίσκο μετεγχειρητικών επιπλοκών 2-4. Επιπλέον, φαίνεται να αυξάνει τη διάρκεια και το κόστος νοσηλείας5.

Ο επιπολασμός της υποθρεψίας είναι υψηλότερος στους καρκίνους τους γαστρεντερικού, κεφαλής και τραχήλου 10-11 . Στις περιπτώσεις αυτές η καρκινική καχεξία (απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας) ενδέχεται να είναι παρούσα κατά τη διάγνωση, δυσχεραίνοντας την κλινική πορεία του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα η αντικαρκινική θεραπεία ενδέχεται να προκαλέσει ναυτία, δυσγευσία και τελικά απώλεια όρεξης.

Η υποθρεψία υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται

Παρότι η υποθρεψία και η καρκινική καχεξία εμφανίζουν υψηλό επιπολασμό στους ογκολογικούς ασθενείς, με σημαντικές επιπτώσεις στην έκβαση της θεραπείας και την αποθεραπεία, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος που θα πρέπει να διανύσει η επιστημονική κοινότητα μέχρι να αναγνωρισθεί και να ενταχθεί στην καθημερινή κλινική πράξη.

Διατροφική Υποστήριξη

Δείτε το βίντεο με τον Dr. Jann Arends, Hematologist-Oncologist, κύριος ερευνητής των πρόσφατων Κατευθυντήριων Οδηγιών του ESMO και μάθετε περισσότερα για το πως οι συστάσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών.

Παρότι πρόσφατα positioning papers και κλινικές οδηγίες, αποσκοπούν στην επαγρύπνηση σχετικά με την καρκινική καχεξία, παρέχοντας κατευθύνσεις στους επιστήμονες υγείας (για παράδειγμα συχνή διατροφική αξιολόγηση), στην πράξη η εφαρμογή των συστάσεων διατροφικής υποστήριξης παρουσιάζει πολλές προκλήσεις.

Ο ESMO δημοσιεύει τις νέες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της καρκινικής καχεξίας

Ο European Society for Clinical Oncology (ESMO)- ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς για την ογκολογία παγκοσμίως, ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει ένα σύνολο από κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της καρκινικής καχεξίας. Σκοπός του η βελτίωση της φροντίδας που λαμβάνουν οι ογκολογικοί ασθενείς, μέσα από ένα εργαλείο διαχείρισης της υποθρεψίας στην κλινική πράξη.

 Στις νέες αυτές οδηγίες συμπεριλαμβάνεται η εφαρμογή της διατροφικής υποστήριξης στα πλαίσια της συνολικότερης διαχείρισης των ατόμων με καρκίνο. Παρουσιάζονται συστάσεις για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία αναστρέψιμων χαρακτηριστικών της υποθρεψίας στον ενήλικο ογκολογικό πληθυσμό. Επιπλέον, συστήνεται η διατροφική παρέμβαση ως μέσο υποστήριξης των κλινικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της αντικαρκινικής θεραπείας. Δίνεται έμφαση στο ρόλο της διατροφής ως κομμάτι της διεπιστημονικής διαχείρισης του καρκίνου, ήδη από τη διάγνωση.

“O απώτερος σκοπός των κατευθυντήριων οδηγιών είναι να επαγρυπνήσει την ογκολογική κοινότητα για να κατανοήσει την πολύπλοκη παθοφυσιολογία της καρκινικής καχεξίας, τι συμβαίνει με τους ασθενείς και ποιες είναι οι συνήθεις συστάσεις για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων, το screening των ασθενών, τη διάγνωση και τη θεραπεία, και τέλος να προλάβει την υποθρεψία με τρόπο απλό και ευκολονόητο.”

Dr. Jann Arends, Hematologist-Oncologist, Lead author of ESMO guidelines, Head of Nutrition Group German Oncology Society

Ολόκληρη η δημοσίευση των οδηγιών

Ο ESMO προτείνει πως η διατροφική υποστήριξη πρέπει να ενσωματώνεται στην κλινική πρακτική για τη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες τους ESMO

“H υποστήριξη των ασθενών στη διαφύλαξη των αποθεμάτων του σώματος, μαζί με την κάλυψη των διατροφικών αναγκών, θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε αντικαρκινικό θεραπευτικό σχήμα.” Dr. Jann Arends, Hematologist-Oncologist, Lead author of ESMO guidelines, Head of Nutrition Group German Oncology Society.

Δείτε το video με τον Dr. Jann Arends και μάθετε περισσότερα για το σκοπό των νέων οδηγιών του ESMO και πως αυτές μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τους ογκολογικούς ασθενείς σας με καχεξία.

Ο ρόλος της Nutricia

H Nutricia υποστηρίζει την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στην κλινική πράξη, παρέχοντας στους επαγγελματίες υγείας ενημερωτικό έντυπο υλικό για καλύτερη κατανόησή αυτών. Θυμηθείτε πως διατροφική υποστήριξη βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και την έκβαση της νόσου12.

Στη Nutricia αναγνωρίζουμε πως οι ασθενείς έχουν διαδοροποιημένες διατροφικές ανάγκες στο κάθε στάδιο της νόσου, τις οποίες στοχεύουμε να καλύψουμε μέσα από τη γκάμα προϊόντων Fortimel.

Τα προϊόντα της Nutricia είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια, και πρέπει να χορηγούνται υπό ιατρική παρακολούθηση.

 1. Pressoir M, et al. Br J Cancer. 2010;102(6):966-71. Currow et al, 2018 Ann Oncol; 29(5):1090-1091
 2. Chen Y, et al. World J Gastroenterol. 2011;17(13):1779–86, http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v17.i13.1779.
 3. van der Meij BS, et al. J Nutr. 2010;140(10):1774 80, http://dx.doi.org/10.3945/jn.110.121202.
 4. Paccagnella A, et al. [missing citation]
 5. Hughes BG, et al. Head Neck 2013;35(3):436–42, http://dx.doi.org/10.1002/hed.22992.
 6. Rauh S, et al. ESMO Open. 2018;3(4):e000345.
 7. Arends J, et al. Clin Nutr. 2016;36(1):11-48.
 8. Arends J et al, Clin Nutr. 2017;36(5):1187-96.
 9. Roeland EJ, et al. Management of Cancer Cachexia: ASCO Guideline [published online ahead of print, 2020 May 20]. J Clin Oncol. 2020;JCO2000611. doi:10.1200/JCO.20.00611.
 10. Pressoir et al, 2010 Br J Cancer. 16;102(6):966-71
 11. Hebuterne et al, 2014 JPEN J Parenter Enteral Nutr.;38(2):196-204
 12. Sánchez-Lara et al. Nutr Cancer. 2012;64(4):526-534

ESMO: H διατροφική υποστήριξη ως αναπόσπαστο κομμάτι της ογκολογικής πρακτικής

Είστε Επαγγελματίας Υγείας;

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι επιστημονικές και προορίζονται μόνο για χρήση από Επαγγελματίες Υγείας. Για την πλοήγησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί προϋπόθεση να είστε Επαγγελματίας Υγείας. Εάν είστε καταναλωτής και αναζητείτε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nutricia παρακαλούμε επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Ναι, είμαι επαγγελματίας υγείας