Διαχείριση της Αλλεργίας Αγελαδινού Γάλακτος: Έμφαση στον Εντερικό Μικροβιόκοσμο - Nutricia
Άρθρο

Διαχείριση της Αλλεργίας Αγελαδινού Γάλακτος: Έμφαση στον Εντερικό Μικροβιόκοσμο

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Τίτλος: Διαχείριση της Αλλεργίας Αγελαδινού Γάλακτος: Έμφαση στον Εντερικό Μικροβιόκοσμο

Δημοσιεύτηκε: 8 Σεπτεμβρίου, 2021

Η Nutricia, με στόχο την εφαρμογή στα προϊόντα της των πλέον πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων στη διατροφική διαχείριση της Αλλεργίας στο Αγελαδινό Γάλα (ΑΓΑ), ανέπτυξε το μοναδικό συμβιοτικό SYNEO™, έναν συνδυασμό πρεβιοτικών (scGOS/lcFOS) και προβιοτικών (Bifidobacterium breve M-V16). Η Nutricia ‘συστήνει’ μία νέα πρωτοποριακή διαχείριση της ΑΓΑ: Το ΝΕΟ ALMIRON PEPTI SYNEO™.

Εντερικό μικροβίωμα και αλλεργία: Υπάρχει συσχέτιση;

Οι ειδικοί εκτιμούν πως το 80% των ανοσσοκυτάρων βρίσκονται στο έντερο (West et al., 2015). Η διαπίστωση αυτή ενισχύσει την άποψη πως η αλληλεπίδραση μεταξύ των μικροβίων του εντέρου, παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ωρίμανση και ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος του βρέφους.

Υγιής θεωρείται ο εντερικός μικροβιόκοσμος των θηλαζόντων βρεφών, που γεννήθηκαν με φυσιολογικό τοκετό, καθώς αποτελείται από ποικιλία ωφέλιμων βακτηρίων, όπως τα είδη Bifidoceterium, Lactobacillus και άλλα. Την ίδια στιγμή πολλά βρέφη εμφανίζουν εντερική δυσβίωση. Αυτό σημαίνει πως το έντερό τους κατοικείται από περισσότερα βλαβερά (C. Difficile, E.Coli κ.α.) και λιγότερα ωφέλιμα βακτήρια (Mitsuoka et al., 2014; Roger, 2010).

Εστιασμένη δράση στο εντερικό μικροβίωμα

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του εντερικού μικροβιόκοσμου, μία νέα εποχή ξεκινά στη διαχείριση της ΑΓΑ. Η νέα αυτή προσέγγιση βασίζεται στο διπλό μηχανισμό δράσης (Εικόνα 1), που πηγαίνει πέρα από την ανακούφιση των συμπτωμάτων, στην εξισορρόπηση του εντερικού μικροβιώματος.

Εξάλλου, η βρεφική ηλικία είναι μία περίοδος κατά την οποία η εντερική μικροβιοκοινότητα, μπορεί να επηρεάσει τις αλλεργίες σε τρόφιμα κατά την παιδική ηλικία (Bunyavanich, et al., 2016).

Συμβιωτικά για της διαχείριση της ΑΓΑ

Τα συμβιωτικά, δηλαδή ο συνδυασμός πρεβιοτικών ολγοσακχαριτών και προβιοτικών στελεχών, προτείνεται ότι μπορούν να υποστηρίξουν τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του βρέφους (Kunz et al., 1999; Kunz et al. 2000; Oozeer et al., 2013; Newburg, 2000).

Ο μοναδικός συνδυασμός SYNEO™ της Nutricia, δρα συνεργιστικά προσφέροντας περισσότερα οφέλη, σε σύγκριση με τη μεμονωμένη πρόσληψη των συστατικών του. Πρόσφατες κλινικές μελέτες έχουν δείξει πως το SYNEO™, έχει μπτιφιντoγενή (bifidogenic) δράση. Δηλαδή, συμβάλλει στην αποίκιση του εντέρου των βρεφών με ωφέλιμα Bididocteria (Chua et al, 2017). Παράλληλα, προκλινικά δεδομένα έχουν δείξει πως το SYNEO™, περιορίζει την αλλεργική αντίδραση σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με τα προβιοτικά ή τα πρεβιοτικά, αν χορηγηθούν ξεχωριστά (Schouten B et al, 2009; De Kivit et al., 2012)

Μάθετε περισσότερ για το SYNEO™ εδώ.

Almiton PEPTI SYNEO™: Κλινικές Μελέτες

Ασφάλεια και Καταλληλότητα
Η πρώτη κλινική μελέτη για το Almiron PEPTI SYNEO™, πραγματοποιήθηκε με βάση τις προδιαγραφές του ESPHGAN, με στόχο την αξιολόγηση της ασφάλειας και της καταλληλότητας του προϊόντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν τόσο την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών, βάση των καμπυλών ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όσο και την ασφάλεια του συνδυασμού προβιοτικών SYNEO™ (Abrahamse-Berkeveld et al., 2016).

Πιο κοντά στα θηλάζοντα βρέφη
Η χορήγηση του ΝΕΟΥ Almiron PEPTI SYNEO™, φαίνεται να φέρνει το προφιλ του εντερικού μικροβιόκοσμου βρεφών με Ατοπική Δερματίτιδα (ΑΔ), πιο κοντά σε εκείνο των υγειών θηλαζόντων βρεφών (Εικόνα 2) (van der Aa et al., 2010).

Μείωση συμπτωμάτων ατοπικής δερματίτιδας και κενώσεων
Η μελέτη SYNBAD, είχε διάρκεια 12 εβδομάδες και συμμετείχαν βρέφη με ΑΔ, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η ομάδα αναφοράς έλαβε φόρμουλα εκτενούς υδρόλυσης, ενώ η ομάδα παρέμβασης έλαβε Almiron PEPTI SYNEO™.

Σε υπονάλυση, που πραγματοποιήθηκε σε βρέφη με IgE σχετιζόμενη με ΑΔ, φαίνεται πως το Almiron PEPTI SYNEO™ κατάφερε να περιορίσει περισσότερο τη σοβαρότητα της ΑΔ, σε σύγκριση με τη φόρμουλα εκτενούς υδρόλυσης. Δηλαδή, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν το Almiron PEPTI SYNEO™ είναι περισσότερο αποτελεσματικό στην ανακούφιση των δερματικών συμπτωμάτων σε βρέφη με ΑΔ.

Επιπλέον, σε ολόκληρη την ομάδα των συμμετεχόντων στη μελέτη φαίνεται πως τα βρέφη, που έλαβαν Almiron PEPTI SYNEO™ είχαν λιγότερα επεισόδια σκληρών κοπράνων ή ανέφεραν οι γονείς λιγότερα επεισόδια δυσκοιλιότητας (Εικόνα 3) (van der Aa et al., 2010).

Μείωση συμπτωμάτων άσθματος και χρήσης φαρμάκων
H μελέτη SYNBAD II, είχε ως στόχο να μελετήσει τη μακροπρόθεσμη επίδραση, που ενδεχομένως είχε η χορήγηση του Almiron PEPTI SYNEO™ για 12 εβδομάδες, στην εμφάνιση συμπτωμάτων άσθματος.

Έτσι, οι ερευνητές ένα χρόνο μετά τη μελέτη SYNBAD, μελέτησαν τα βρέφη που συμμετείχαν σε αυτή, και διαπίστωσαν πως η συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων σχετιζόμενων με το άσθμα (δυσκολία στην αναπνοή, συριγμός) μειώθηκε στα βρέφη, που έλαβαν Almiron PEPTI SYNEO™. Την ίδια στιγμή, στην ομάδα παρέμβασης Almiron PEPTI SYNEO™ παρατηρήθηκε πως η χρήση φαρμάκων για το άσθμα μειώθηκε σημαντικά, συγκριτικά με την ομάδα αναφοράς, στην οποία θυμίζεται ότι χορηγήθηκε φόρμουλα εκτενούς υδρόλυσης (Εικόνα 4) (van der Aa et al., 2011).

ΝΕΟ Almiron PEPTI SYNEO™

Abrahamse-Berkeveld M, Alles M, Franke-Beckmann E, Helm K, Knecht R, KollgEs R, Sandner B, Knol J, Ben Amor K, Bufe A. 2016. Infant formula containing galacto-and fructo-oligosaccharides and Bifidobacterium breve M-16V supports adequate growth and tolerance in healthy infants in a randomised, controlled, double-blind, prospective, multicentre study. J Nutr Sci 5:e42.

Chua MC, Ben-Amor K, Lay C, Neo AGE, Chiang WC, Rao R, Chew C, Chaithongwongwatthana S, Khemapech N, Knol J, Chongsrisawat V. 2017. Effect of Synbiotic on the Gut Microbiota of Caesarean Delivered Infants: A Randomized, Double-Blind, Multicenter Study. J Pediatr Gastroenterol Nutr.

de Kivit S, Saeland E, Kraneveld AD, van de Kant HJ, Schouten B, van Esch BC, Knol J, Sprikkelman AB, van der Aa LB, Knippels LM, Garssen J, van Kooyk Y, Willemsen LE. 2012. Galectin-9 induced by dietary synbiotics is involved in suppression of allergic symptoms in mice and humans. Allergy 67:343-352.

Kunz C, et al. Clin Perinator, 1999;26:307-333.

Kunz C, et al. Annu Rev Nutr, 2000;20:699-722.

Newburg DS. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2000;30:S8-17.

Mitsuoka, T. Biosci Microbiota Food Health, 2014;33:99-116.

Oozeer R, et al. Am J Clin Nutr, 2013;98:561S-571S.

Roger LC, et al. Microbiology, 2010;156(11):3329-41.

Schouten B, van Esch BC, Hofman GA, van Doorn SA, Knol J, Nauta AJ, Garssen J, Willemsen LE, Knippels LM. 2009. Cow milk allergy symptoms are reduced in mice fed dietary synbiotics during oral sensitization with whey. The Journal of nutrition 139:1398-1403.

van der Aa LB, Heymans HS, van Aalderen WM, Sillevis Smitt JH, Knol J, Ben Amor K, Goossens DA, Sprikkelman AB; Synbad Study Group. Effect of a new synbiotic mixture on atopic dermatitis in infants: a randomized-controlled trial. Clin Exp Allergy. 2010 May;40(5):795-804.

van der Aa LB, van Aalderen WM, Heymans HS, Henk Sillevis Smitt J, Nauta AJ, Knippels LM, Ben Amor K, Sprikkelman AB; Synbad Study Group. Synbiotics

West CE, et al. J Allergy Clin Immunol,2015.

Διαχείριση της Αλλεργίας Αγελαδινού Γάλακτος: Έμφαση στον Εντερικό Μικροβιόκοσμο

Είστε Επαγγελματίας Υγείας;

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι επιστημονικές και προορίζονται μόνο για χρήση από Επαγγελματίες Υγείας. Για την πλοήγησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί προϋπόθεση να είστε Επαγγελματίας Υγείας. Εάν είστε καταναλωτής και αναζητείτε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Nutricia παρακαλούμε επισκεφτείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες.

Ναι, είμαι επαγγελματίας υγείας